Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji. Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech, včetně práva odmítnout zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Správce je MIRSA Bohemia s.r.o., IČ 24765236 se sídlem společnosti Žitavského 496,
156 00 Praha 5 – Zbraslav. Kontaktovat nás můžete na adrese našeho studia Přemyslovská 48/13
130 00 Praha 3-Vinohrady nebo e-mailem: info@mirsa.cz

Proč a jak s Vašimi údaji pracujeme

S Vašimi údaji pracujeme za těmito účely:
(1) Příprava nabídky: Žádáte nás o zaslání nabídky na naši službu a v souvislosti s tím nám poskytujete údaje k přípravě nabídky. Jsou to Vaše kontaktní údaje a preference ohledně nabízené služby. Případná příprava nabídky je opatřením před uzavřením smlouvy s Vámi a toto opatření, pokud k němu dojde, děláme na Vaši žádost. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů nemůžeme připravit nabídku.
(2) Zasílání novinek s nabídkami na naše další služby (přímý marketing): Jsme společnost, která vymýšlí inovativní služby, a je naším oprávněným zájmem, abychom Vás mohli informovat o novinkách, na kterých pracujeme, a posílat Vám nabídky na naše další služby. K tomu použijeme informace, které nám poskytujete v žádosti o nabídku. Pokud používáte naše další služby nebo o ně projevíte zájem, pak k zasílání novinek použijeme i informace o Vašich preferencích ohledně našich dalších služeb. Na základě všech zpracovávaných údajů se můžeme rozhodnout, jaké nabídky Vám pošleme. Použití Vašich údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv odmítnout. Můžete to udělat tak, že v žádosti o nabídku zaškrtnete příslušné políčko, nebo tak, že se přes odkaz v emailu s novinkami odhlásíte z odběru novinek, případně nám pošlete email, kde napíšete, že nesouhlasíte se zasíláním novinek. V tom případě ukončíme zpracování Vašich údajů za účelem zasílání novinek.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedených účelů:
(1) Za účelem přípravy nabídky budeme s Vašimi údaji pracovat až do odeslání nabídky a dále do okamžiku, kdy buď uzavřeme smlouvu nebo nám řeknete, že nemáte zájem. Když se nic z toho nestane do jednoho roku od vyplnění formuláře (například pokud nebudete na nabídku reagovat), nebude už Vaše údaje pro tento účel dál zpracovávat.
(2) Za čelem zasílání novinek budeme s Vašimi údaji pracovat maximálně 10 let. Pokud do té doby odmítnete zasílání novinek, přestaneme s údaji pracovat okamžitě.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů- -zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, omezení zpracování Vašich údajů, jejich výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info@mirsa.cz  a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací